Video srečanje tajnikov ŽPS s škofom Jurijem Bizjakom

Kratek povzetek srečanja, ki je bil 16. januarja 2021 po Zoom povezavi

Ta dan je Koprska škofija pripravila video srečanje tajnikov Župnijskih pastoralnih svetov iz župnij, da bi se pogovorili o delu, odprtih vprašanjih in težavah po župnijah v času epidemije in o izbiri novih članov ŽPS in ŽGS.

V uvodu je g. škof Jurij Bizjak poudaril, da kljub omejitvam duhovno življenje teče naprej. Spremenil pa se je način pastorale in dejavnosti, ki jo obsegajo. Nekatere omejitve prinašajo tudi pozitivne učinke. Tako stanje je

priložnost, da se ozremo vase; da molimo za zdravo vero in razum; da okrepimo katehezo in bogoslužje po družinah; da se ne prepuščamo strahu, ampak zaupamo v Boga, ki vse vodi. Tudi papež opozarja na dejstvo, da smo ljudje ranljivi in da je medsebojna povezanost življenjskega pomena.

Zato je spodbudil, da naj člani skupaj z vernim občestvom podpirajo in pomagajo duhovnikom pri njihovem poslanstvu, saj so tudi oni nemalokrat v velikih stiskah, kako v danih razmerah voditi, posvečevati zaupano jim ljudstvo. Skrbijo naj za dobro vzdušje med ljudmi, naj krepijo upanje. S pomočjo spletnih omrežij naj v sodelovanju z duhovniki še naprej posredujejo vernikom cerkveno bogoslužje in vsebine kateheze.

Glede izbire novih članov ŽPS in ŽGS pa smo bili seznanjeni, da zaenkrat teh volitev ni mogoče izvesti zaradi epidemije. Posledično škof podaljšuje mandat dosedanjim članom ŽPS in ŽGS do septembra 2021.

Zapisala Majda Kenda Klanjšček, tajništvo ŽPS