Post 2024 - Evangelij zate: Čez šest dni je Jezus vzel Petra, Jakoba in Janeza in jih same zase peljal na visoko goro. Vpričo njih se je spremenil.

Trije učenci na gori Tabor vidijo preko zunanje podobe v Jezusu to, kar v resnici je in kar potrdi Očetov glas: »Ta je moj ljubljeni Sin!« A Jezusovo spremenjenje je napoved našega spremenjenja! Božja svetloba prihaja od znotraj in preobrazi vse, tudi snov. Cilj naše poti, poslednji cilj vsega stvarstva je poveličanje, pobožanstvenje! Abram se v odnosu z Bogom spremeni v očeta množice. Mi se ne spremenimo, ko »delamo na sebi«, ampak, ko zares srečamo Gospoda. Ko se on spremeni pred našimi očmi, se spremenimo tudi mi. Ko vidimo Njegovo lepoto, postanemo lepi tudi mi. Kajti lepota je v ljubezni, ki se daje. Abraham je bil pripravljen dati Izaka in ga je zato sprejel kot dar. Bog je ljubezen, ki se daje: Oče svojemu Sinu ni prizanesel, ampak, ga je dal za nas vse! Z njim nam je tudi vse podaril! Obstaja svetloba, ki spreminja od znotraj. In ta svetloba je lepota Božje Ljubezni!

nalagam novice...