Evangelij zate: »Vi ste sol zemlje. Če pa se sol pokvari, s čim naj se osoli? … Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti.«

Jezus svojim učencem - nam - ne pravi naj bomo sol in luč sveta. Pravi, da to smo: Vi ste sol. Vi ste luč. Kaj to pomeni? Da nam je to bilo podarjeno. Da ni nekaj, za kar si moramo prizadevati, ampak nekaj, kar moramo najprej sprejeti: sprejeti dar sinovskega življenja, s krstom položen v nas. Ta dar je kot sol: prepreči, da bi mi in svet okrog nas moralno propadal. Daje okus življenju, okus po Kristusu. Da, lahko tudi zapravimo ta dar in izgubimo okus po Kristusu. Okus veselja, pristnih odnosov, okus »ponižnega in ubogega ljudstva, ki zaupa v Gospoda«. Ta dar je luč: Mi smo svetilke, krhke posode iz gline, a prižgane s Kristusom, ki je luč sveta. »Življenje je bilo luč ljudi« zapiše Janez. Če je njegovo življenje (gr. zoé) v nas, bratje vidijo ogenj, ki gori v tebi. Ta luč daje veselje, kaže smer, podarja modrost. Takrat tvoja dobra dela ne slavijo tebe, ampak razodevajo Očeta. Ko živiš kot ljubljen sin/hči Očeta, se lačni ljubezni ob tebi hranijo; ljudje, ki hrepenijo po sprejetosti, najdejo dom; ljudje se ob tebi zavejo svojega dostojanstva; prezirani spoznajo, da jih gledaš s spoštovanjem in ljubeznijo (glej Iz 58,7). »To, kar smo, kriči glasneje kot to, kar govorimo!« (don Oreste Benzi).

Ob slovesu papeža Benedikta XVI.

31.12. se je od nas poslovil zaslužni papež Benedikt XVI., skromni mož klečečega duha. Hvaležni smo mu za njegovo vodenje Cerkve in za njegov ponižni zgled Božjega služabnika. Tukaj objavljamo odlomek njegove duhovne oporoke.

Ko se v tej pozni uri svojega življenja oziram nazaj na desetletja, ki sem jih prehodil, vidim najprej, koliko razlogov imam za zahvalo. Zahvaljujem se predvsem Bogu samemu, darovalcu vseh dobrih darov, ki mi je podaril življenje in me vodil skozi mnogovrstne zmede; vedno znova me je dvigoval, če sem začel drseti, vedno znova mi je podarjal luč svojega obličja. V pogledu nazaj vidim in razumem, da so mi bili temni in težavni kosi poti v zveličanje in da me je dobro vodil prav tu. /.../ Stojte trdno v veri! Ne dajte se zmesti! /.../ Že šestdeset let spremljam pot teologije, zlasti tudi svetopisemskih znanosti, in sem s spreminjajočimi se rodovi videl, kako so se sesule teze, ki so se zdele neomajne, a so se izkazale kot gole hipoteze: videl sem liberalni rod, eksistencialni rodmarksistični rod. Videl sem in vidim, kako je iz zmede hipotez vedno znova prihajala in prihaja na dan razumnost vere. Jezus Kristus je resnično pot, resnica in življenje Cerkev pa je v vseh svojih pomanjkljivostih resnično Njegovo Telo. Končno ponižno prosim: molite zame, da me Gospod kljub vsem mojim grehom in pomanjkljivostim sprejme v večna bivališča. Vsem, ki so mi zaupani, velja dan za dnem moja molitev, ki prihaja iz srca.

Benedictus PP XVI.

Zahvala iz Ruande

Iz Ruande prihaja zahvala. Hvaležni so za našo pomoč. Več kot 60 revnih otrok je prejelo 5 kg riža, 3 kg fižola, 1,5 l olja, nekaj zvezkov, pisal, zobno pasto, milo in piškote. Imeli so mašo, nato pa skupno pili Fanto in jedli koruzo. Slike so v zavihku fotografije in tukaj.
Hvala vsem za pomoč. 

Navodila SŠK za obhajanje svetih maš in verskih obredov

Slovenska škofovska konferenca določa, da duhovniki in verniki spoštujejo vladne ukrepe ter priporočila NIJZ proti širjenju bolezni COVID-19. Ob blagem izboljšanju epidemiološkega stanja ter ob upoštevanju, da je virus SARS-CoV-2 še vedno prisoten v slovenski populaciji, določamo, da od 14. aprila 2022 veljajo naslednji ukrepi, ki jih lahko preberete tukaj

Kako prejeti duhovno obhajilo?

Če nikakor ni mogoče, da bi sodelovali pri sveti maši in prejeli sveto obhajilo, je primerno, da ga prejmemo v duhovni obliki. Možna in priporočena oblika: beri dalje.

 

 

nalagam novice...