Božična devetnevnica

V četrtek, 16. decembra, začne božična devetdnevnica. Z njo se v molitvi in Božji besedi pripravljamo na praznik Gospodovega rojstva. Besedilo je objavljeno tudi na spletni strani župnije. Molili jo bomo pri svetih mašah in po ZOOMU vsak večer ob 20:00 na naslednji povezavi: DEVETDNEVNICA 2021. Namen: da lahko sodelujete družine z otroki in imamo tako lepo skupno molitev.