Restavriranje slik Toneta kralja

Restavriranje Kraljevih slik iz cikla življenja sv. Lucije z Mosta na Soči

Prispevek na spletni strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, si lahko ogledate Tukaj