SODELOVANJE V CERKVI SVETEGA JAKOBA V DOLENJI TREBUŠI

VSI SODELUJOČI SMO ODGOVORNI ZA SVOJO ZADOLŽITEV.
V PRIMERU ZADRŽANOSTI, NAJ VSAK PRAVOČASNO POSKRBI ZA NADOMESTILO.

PRIPOROČILA IN NASVETI PRI ČIŠČENJU IN KRAŠENJU :