Srečanje Župnijskega pastoralnega in gospodarskega sveta Lom

Srečanje smo začeli s sveto mašo in ga nadaljevali po maši. Navzočih je bilo 7 članov ŽPS in ŽGS. Srečanje je vodil Niko Rupnik, duhovni pomočnik.

Najprej smo si na kratko ogledali tematiko iz priročnika za Pastoralne svete za letošnje leto, ki nosi naslov »Eno telo in ena duša«. Niko je povzel teme, ki se nanašajo na mesec oktober, november in december. Predstavil nam je življenje v prvi Cerkvi, kjer so kristjani bili zares »ena duša in eno srce«, med njimi je vladala edinost, ljubezen, vse so si delili, skratka zares so živeli evangelij. Tudi mi danes smo obdarjeni z istim Duhom in imamo vse pogoje, da bi živeli podobno. Pa ugotavljamo da se danes ne živi več tako zaradi mnogih razlogov. Tudi cerkveno življenje vse preveč postaja »servis«, v smislu: »toliko bom dejaven, kolikor bom potreboval«. Nasprotno: vsak kristjan naj bi se zavedal, da že od svojega krsta živi poklicanost, ki mu je podarjena: vsak dan, v vsakršnem položaju, pred komerkoli živeti v duhu evangelija. Skratka, da bi bil priča Kristusove ljubezni med nami. Trudimo se po svojih močeh in zmožnostih: tako mladi, ki so pri nas povezani med seboj, so zares prijatelji, skupaj ustvarjajo veliko koristnega zase in krajevno. S cerkvijo niso več tako povezani kot nekdaj, se pa trudijo živeti iz krščanskih vrednot. Aktivni so zlasti v raznih prireditvah in dejavnostih. In tudi v cerkvi radi sodelujejo, če so dejavni. Spodbudno je, da je pri nas sorazmerno veliko število cerkvenih porok glede na število prebivalcev. Prav tako je v naši skupnosti spodbudno, da ohranjamo medsebojno povezanost, da cenimo drug drugega, da radi priskočimo na pomoč, da si med seboj zastonjsko pomagamo in uresničimo dogovorjeno. V ljudeh, ki so potrebni pomoči, je še vedno pristna hvaležnost. Mnogi živijo krščansko tudi če niso redni nedeljniki.

Te in še druge vrednote naj se krepijo tudi na ravni župnije.

Pohvalili smo pobude skupnega druženja na cerkveni ravni tudi izven rednih dogajanj, kot npr.: zbiranje k molitvi rožnega venca v oktobru, molitev za rajne 1. novembra zvečer, oblikovanje šmarnic v maju, priprava in izvedba raznih praznovanj, sodelovanje pri mašah,… Z otroci pripravljate božičnico. Prav tako tudi miklavževanje. Mešani pevski zbor se bo udeležil skupne božičnice v okviru celotne župnije, ki bo v Trebuši…

Nabavili bomo 4 stolice za cerkev. Potrebujemo jih za poroke in za strežnike.

Nujno je potreben ogled nosilnega tramovja za zvonove in tudi zamenjava in popravilo nosilnih tramov pri enem od zvonov. Izvedbo del bo izpeljala strokovna ekipa pod vodstvom Bavcona iz Cerkna.