Preskoči na vsebino


Župnija v letu 2016

PODATKI IZ MATIČNIH IN PASTORALNIH KNJIG ŽUPNIJ SV. LUCIJE NA MOSTU NA SOČI IN SV. PRIMOŽA IN FELICIJANA V LOMU

 (v oklepajih so podatki iz leta 2015)

Župnija Most na Soči - krščenih so bili 3 (8) otroci; 2 (2) deklici in 1 (6) deček:

 • Neža Muznik, hči Tadeja in Anje, Modrej 1/g,
 • Nuša Šuligoj, hči Bojana in Mojce, Bača 4 in
 • Aleks Mrak, sin Tomaža in Renate Šuligoj, Bača 16.

Župnija Lom - V letu 2016 je bil krščen 1 (2) otrok; 1 (1) deklica in 0 (1) dečkov:

 • Ajda Bevk, hči Aljaža in Lucije, Tolminski Lom 41/a

V letu 2016 je bilo podeljenih v župniji Most na Soči 8.930 (9.223), v župniji Lom pa 1.695 (1.660) svetih obhajil.

Zakrament prvega svetega obhajila so v letu 2016 v župniji Most na Soči prejeli 7 (4) otroci; od tega 3 (1) deklice in 4 (3) dečki: Aljaž Feltrin, Modrej; Manca Fortunat, Most; Vid Fortunat, Modrejce; Maja Kovačič, Modrej; Katja Leban, Slap; Maj Mrak, Bača in Mare Trost, Most.

V Lomu pa sta zakrament prvega svetega obhajila prejela dva otroka (0); 1 (0) deklica in 1 (0) deček. To sta Hana Benedejčič in Robin Teo Poženel.

V letu 2016 na Mostu in Lomu ni bilo svete birme. Leta 2015 je bilo birmanih 28 otrok od tega je bilo 16 faranov; 9 deklet in 7 fantov. V Lomu svete birme ni bilo, na Mostu pa je bil birman 1 fant.

V letu 2016 ni bilo na Mostu (1) in v Lomu (0)sklenitve zakramenta svetega zakona. 

Drugod so sklenili sveti zakon 3 (0) (krščeni ali bivajoči v župniji Most 2 (0) in Lom 1 (0)) pari.

 • Neža Obid, Bodrež 20/a in Nejc Rutar, Modrej 59.
 • Nika Kikelj, Ponikve in Urban Maver, Most na Soči 116
 • Ana Gerbec, Kal nad Kanalom in Darjan Lipušček, Kanalski Lom 5

V večnost se je preselilo:

Župnija Most na Soči - 11 (13) faranov; 5 (4) moški in 6 (9) žensk:

 • Marija Kenda (roj. 1929), Most 13,
 • Maksimilijan Muznik (roj. 1955), Tolmin,
 • Marta Kranjc (roj. 1951), Most 24/c,
 • Ivan Gregorčič (roj. 1933), Modrejce 30,
 • Pavla Kofol (roj. 1929), Bača 58,
 • Marjeta Kovačič (roj. 1934), Postaja 13/a,
 • Odilija Šuligoj (roj. 1930), Modrej 23,
 • Ciril Žniderčič (roj. 1932), Postaja 15,
 • Jožef Obid (roj. 1955), Most 52,
 • Bruno Šorli (roj. 1934), Bača 2/a in
 • Verena Rutar (roj. 1924), Bača 46.

Poleg teh so bili še 4 (3) civilni pogrebi (Oskar Baloh, Ljubomir Blagojević, Meho Domazet in Saša Vuga).

Župnija Lom - 4 (0) farani; 2 (0) žensk in 2 (0) moških:

 • Marija Skrt (roj. 1931), Tolminski Lom 20/a,
 • Angela Pavšič (roj. 1922), Kanalski Lom 56,
 • Drago Levpušček (roj. 1928), Kanal in
 • Alojz Gorjup (roj. 1932), Kanalski Lom 44.

Civilnih pogrebov ni bilo (0).

Blagoslovljeno leto Gospodovo 2017!

Slavko Obed, župnik

 

Statistika v pdf obliki.