Preskoči na vsebino

nalagam novice...

PREUREDITEV ŽUPNIJ MOST NA SOČI, DOLENJA TREBUŠA, GORENJA TREBUŠA, GRAHOVO OB BAČI, IDRIJA PRI BAČI, LOM, PODMELEC IN ROČE

Prejeli smo škofijske odloke o preimenovanju župnij Dolenja Trebuša, Gorenja Trebuša, Roče, Idrija pri Bači, Podmelec, Grahovo in Lom v podružnice ter o razširitvi župnije Most na Soči s pridružitvijo omenjenih podružnic. Vsi smo povabljeni graditi živa občestva v dosedanjih župnijah in se povezovati med seboj! Naj nas živa pripadnost Jezusu Kristusu zares dela brate in sestre! Odlok začne veljati 1. januarja 2018. Predvidevamo tudi posodobitev te spletne strani.

OBNOVA CERKVE SV. LUCIJE NA MOSTU - 2017

Mnogi sprašujete in sprašujejo, kdaj bo zaključena popotresna obnova cerkve sv. Lucije. Skupaj s podjetjem GRAS d.o.o. in obrtniki upamo, da pred zimo. Potrebna je še sanacija električne napeljave in preplastitev fasade.

Pri delih na zvoniku se je pokazalo, da je pločevina na njem dotrajana (verjetno izpred 2. svetovne vojne), na več krajih pušča, poleg tega pa so potrebni tudi drugi manjši posegi na vrhu zvonika. Obnova je nujna, vendar ne bo krita iz sredstev za popotresno obnovo. Ker oder do vrha zvonika že stoji, to za župnijo pomeni, da lahko 30% sredstev celotne investicije prihranimo. 

Poleg tega imamo možnost, da se 22 platen Toneta Kralja (Križev pot in življenje sv. Lucije) obnovi v Restavratorskem centru iz sredstev za kulturno dediščino. Naš prispevek je kriti stroške okvirjev slik, ki so dotrajani.

Po posvetu z župnijskim gospodarskim in pastoralnim svetom smo se odločili, da zvonik obnovimo prav iz razloga nujnosti in prihranka. Prav tako je prav, da se slike Toneta Kralja obnovijo, preden jih spet namestimo v cerkev, kamor spadajo. Zato jih bo začel obnavljati Restavratorski center v Ljubljani že letos.

Vas in vse ljudi dobre volje vabim, da se vključimo v to obnovo, ki je vidna in materialna. Cerkev sv. Lucije je ponos Mosta na Soči in naš kraj brez nje ne bi bil to, kar je. Hkrati pa skrbimo za prenovo in prihodnost žive Cerkve – ljudi, naših odnosov, družin, mladih in otrok. Povežimo se torej v duhovni in materialni prenovi.

VPRAŠANJA in ODGOVORI:

Kako lahko darujem za obnovo zvonika in okvirjev slik Toneta Kralja?

  • Z nakazilom na TRR župnije: Župnija Most na Soči, 5216 Most na Soči 14, SI56 1915 5500 9819 991. Namen plačila: »OBNOVA 2017«.
  • Z darom v kuverti: v kuverto napišete listek s podatki darovalca in namen: OBNOVA 2017. Kuverte lahko izročite župniku pred /po maši ali jo daste v košaro z nedeljsko miloščino. Prejete darove bomo skrbno beležili.

Koliko naj darujem in do kdaj?

Skupni stroški znašajo okrog 32.000 €. Zelo okviren predlog je, da vsaka oseba s stalnim prihodkom daruje 100€ oziroma vsak po svoji presoji in zmožnosti, lahko vsak mesec en delček. Za pomoč prosimo tudi podjetja in vse ljudi dobre volje. Sredstva bomo skušali zbrati v roku enega leta.

Zakaj naj darujem? Ali nima župnija drugih sredstev za to obnovo?

Župnija se vzdržuje z darovi vernikov in nima drugih dohodkov. Zavedamo se, da marsikdo in marsikatera družina materialno ne zmore veliko darovati. Morda pa kdo lahko daruje več. Vsekakor vas prosimo, da darujete ter tako prispevate svoj del k obnovi cerkve. S tem pokažete tudi svojo pripadnost župniji in domačemu kraju ter pomagate, da bo Most na Soči imel ne samo lepo cerkev, v kateri obhajamo bogoslužje, ampak tudi kulturni spomenik, na katerega bomo resnično ponosni.

vaš župnik Tomaž Kete
skupaj s člani župnijskega gospodarskega in pastoralnega sveta

 

IZROČITEV SLOVENSKEGA NARODA MARIJI

(Izročitev obnavljamo vsako leto na praznik Marijinega vnebovzetja)

Sveta Devica Marija!
Ti si Jezusova Mati: ti si ga pod srcem nosila, ga rodila in si z njim pod križem trpela.

Ti si tudi naša Mati: tvoja materinska roka nas je varovala skozi vso zgodovino.

Tebi izročamo sami sebe, da bi v molitvi in pokori spreminjali svoja srca.

Tebi izročamo naše družine, da bi bile odprte za življenje in bi mladim odkrivale duhovne vrednote.

Tebi izročamo Cerkev na Slovenskem, da bi v zvestobi evangeliju gradila edinost.

Tebi izročamo slovensko domovino, da bi napredovala v luči vere in krščanskega izročila.

Tebi izročamo naše rojake po svetu, da bi ostali zvesti Bogu in svoji domovini.

Tebi, naša Mati, se danes vsi skupaj posvetimo.

Sprejmi nas v svoje varstvo in nas izroči Svojemu Sinu Jezusu, našemu Odrešeniku, ki živi in kraljuje vekomaj. Amen.

 

MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE

Nebeški Oče, Tvoj Sin nam govori, da je žetev velika, delavcev pa malo. Pošlji delavcev na svojo žetev. Daj mladim veliko poguma in milosti, da bi šli za tvojim klicem. Tvoja milost naj prebuja med nami duhovniške, redovniške in misijonske poklice. Navdihuj nas, da bomo podpirali poklicane v tvojo službo.

Ohrani v svoji sveti službi vse duhovnike, redovnike in misijonarje. Prosimo te za starše, da bi v velikodušnem posredovanju življenja računali tudi na duhovne poklice.

Marija, Kraljica apostolov, prosi za nas!

 

MOLITEV ZA DRUŽINO

Sveti Troedini Bog, ti si Ljubezen. Slavimo te, hvalimo te, ker si ustvaril družino, da se tvoja ljubezen po njej uresničuje in razširja.

V času, ko se želi razvrednotiti družino očeta, matere in otrok, se milostno ozri na nas, da bomo uresničevali tvoj načrt ljubezni.

Prosimo te, da bi se vsi Kristjani s pogumom in javno besedo zavzeli za vrednoto družine ter jo posredovali našim mladim.

Naše družine, naš narod in naše voditelje izročamo v varstvo matere Marije, svetega Jožefa in drugih zavetnikov družine.

Stvarnik družine, sprejmi naše prošnje in jih usliši po Kristusu, našem Gospodu. Amen!

Marija, Kraljica družine, prosi za nas!