Preskoči na vsebino

nalagam novice...

IZROČITEV SLOVENSKEGA NARODA MARIJI

(Izročitev obnavljamo vsako leto na praznik Marijinega vnebovzetja)

Sveta Devica Marija!
Ti si Jezusova Mati: ti si ga pod srcem nosila, ga rodila in si z njim pod križem trpela.

Ti si tudi naša Mati: tvoja materinska roka nas je varovala skozi vso zgodovino.

Tebi izročamo sami sebe, da bi v molitvi in pokori spreminjali svoja srca.

Tebi izročamo naše družine, da bi bile odprte za življenje in bi mladim odkrivale duhovne vrednote.

Tebi izročamo Cerkev na Slovenskem, da bi v zvestobi evangeliju gradila edinost.

Tebi izročamo slovensko domovino, da bi napredovala v luči vere in krščanskega izročila.

Tebi izročamo naše rojake po svetu, da bi ostali zvesti Bogu in svoji domovini.

Tebi, naša Mati, se danes vsi skupaj posvetimo.

Sprejmi nas v svoje varstvo in nas izroči Svojemu Sinu Jezusu, našemu Odrešeniku, ki živi in kraljuje vekomaj. Amen.

 

MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE

Nebeški Oče, Tvoj Sin nam govori, da je žetev velika, delavcev pa malo. Pošlji delavcev na svojo žetev. Daj mladim veliko poguma in milosti, da bi šli za tvojim klicem. Tvoja milost naj prebuja med nami duhovniške, redovniške in misijonske poklice. Navdihuj nas, da bomo podpirali poklicane v tvojo službo.

Ohrani v svoji sveti službi vse duhovnike, redovnike in misijonarje. Prosimo te za starše, da bi v velikodušnem posredovanju življenja računali tudi na duhovne poklice.

Marija, Kraljica apostolov, prosi za nas!

 

MOLITEV ZA DRUŽINO

Sveti Troedini Bog, ti si Ljubezen. Slavimo te, hvalimo te, ker si ustvaril družino, da se tvoja ljubezen po njej uresničuje in razširja.

V času, ko se želi razvrednotiti družino očeta, matere in otrok, se milostno ozri na nas, da bomo uresničevali tvoj načrt ljubezni.

Prosimo te, da bi se vsi Kristjani s pogumom in javno besedo zavzeli za vrednoto družine ter jo posredovali našim mladim.

Naše družine, naš narod in naše voditelje izročamo v varstvo matere Marije, svetega Jožefa in drugih zavetnikov družine.

Stvarnik družine, sprejmi naše prošnje in jih usliši po Kristusu, našem Gospodu. Amen!

Marija, Kraljica družine, prosi za nas!