Avtor: zumostnas Objavljeno: 6. 02. 2010

Volitve v ŽPS in ŽGS

ŽUPNIJSKI GOSPODARSKI SVET (voli se tri kandidate):

 • Zorko Kaltnekar, Most na Soči 52,
 • Miro Kovačič, Most na Soči 72,
 • Jože Mauer, Most na Soči 103,
 • Silverij Mervič, Most na Soči 10,
 • Albin Mrak, Bača pri Modreju 14,
 • Egon Obid, Most na Soči 46,
 • Danilo Pirih, Most na Soči 93,
 • Marjan Podgornik, Modrejce 29/b in
 • Klavdij Rejc, Most na Soči 29.

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET

MOST NA SOČI (voli se tri kandidate):

 • Monika Kokošin, Most na Soči 3,
 • Miro Kovačič, Most na Soči 72,
 • Ana Malnič, Most na Soči 10,
 • Mojca Mauer, Most na Soči 103,
 • Egon Obid, Most na Soči 46,
 • Danilo Pirih, Most na Soči 93,
 • Klavdij Rejc, Most na Soči 29,
 • Luka Rejc, Most na Soči 29,
 • Dušanka Rušič, Most na Soči 39,
 • Vlado Trost, Most na Soči 41/a in
 • Irena Viduč, Most na Soči 43.

MODREJ (voli se dva kandidata):

 • Majda Kenda Klanjšček, Modrej 29,
 • Romana Melinc, Modrej 7,
 • Dragica Rovšček, Modrej 48 in
 • Majda Rutar, Modrej 59.

MODREJCE (voli se dva kandidata):

 • Tomaž Bizalj, Modrejce 35,
 • Anja Fortunat, Modrejce 2/f,
 • Bojana Fortunat, Modrejce 2/g,
 • Jožica Kleč, Modrejce 2/d,
 • Jana Podgornik, Modrejce 29/b in
 • Miran Valentinčič, Modrejce 9.

BAČA - POSTAJA (voli se tri kandidate):

 • Anamarija Leban, Bača pri Modreju 11,
 • Darja Leban Obid, Postaja 24/a,
 • Evgen Kovačič, Bača pri Modreju 18,
 • Karolina Kovačič, Postaja 19,
 • Miroslav Mlakar, Bača pri Modreju 5/b,
 • Albin Mrak, Bača pri Modreju 14 in
 • Majda Žnidarčič, Postaja 15.

LOG - DROBOČNIK - KOZMERICE (voli se dva kandidata):

 • Lidija Mugerli, Gorenji Log 27,
 • Lojzka Murovec, Drobočnik 4 in
 • Irena Štrukelj, Kozmerice 10.

Izvoljeni so označeni poudarjeno. Poleg izvoljenih so člani Župnijskega pastoralnega sveta še: Slavko Obed - župnik, Mojca Rejc - katehistinja, Mirjam Klinkon - predstavnica pevcev, Marija Rovšček - predstavnica svetopisemske skupine, Luka Rejc - predstavnik mladih in Ivanka Leban - mežnarica.