Začetek misijonskega leta

Misijonsko leto dekanije Tolmin se je začelo 8. septembra 2019 na Mengorah s skupno mašo škofa dr. Jurija Bizjaka in vseh dekanijskih duhovnikov. 

Povzetek začetka misijonskega leta si lahko ogladete na naslednji povezavi : http://zupnija-tolmin.rkc.si/index.php/content/display/96