Župnija v letu 2016PODATKI IZ MATIČNIH IN PASTORALNIH KNJIG ŽUPNIJ SV. LUCIJE NA MOSTU NA SOČI IN SV. PRIMOŽA IN FELICIJANA V LOMU  (v oklepajih so podatki iz leta 2015) Župnija Most na Soči - krščenih so bili 3 (8) otroci; 2 (2) deklici in 1 (6) deček: Neža Muznik, hči Tadeja in Anje, Modrej 1/g, Nuša Šuligoj, hči Bojana in Mojce, Bača 4 in Aleks Mrak, sin Tomaža in Renate Šuligoj, Bača 16. Župnija Lom - V letu 2016 je bil krščen 1 (2) otrok; 1 (1) deklica in 0 (1) dečkov: Ajda Bevk, hči Aljaža in Lucije, Tolminski Lom 41/a V letu 2016 je bilo podeljenih v župniji Most na Soči 8.930 (9.223), v župniji Lom pa 1.695 (1.660) svetih obhajil. Zakrament prvega svetega obhajila so v letu 2016 v župniji Most na Soči prejeli 7 (4) otroci; od tega 3 (1) deklice in 4 (3) dečki: Aljaž Feltrin, Modrej; Manca Fortunat, Most; Vid Fortunat, Modrejce; Maja Kovačič, Modrej; Katja Leban, Slap; Maj Mrak, Bača in Mare Trost, Most. V Lomu pa sta zakrament prvega svetega obhajila prejela dva otroka (0); 1 (0) deklica in 1 (0) deček. To sta Hana Benedejčič in Robin Teo Poženel. V letu 2016 na Mostu in Lomu ni bilo svete birme. Leta 2015 je bilo birmanih 28 otrok od tega je bilo 16 faranov; 9 deklet in 7 fantov. V Lomu svete birme ni bilo, na Mostu pa je bil birman 1 fant. V letu 2016 ni bilo na Mostu (1) in v Lomu (0)sklenitve zakramenta svetega zakona.  Drugod so sklenili sveti zakon 3 (0) (krščeni ali bivajoči v župniji Most 2 (0) in Lom 1 (0)) pari. Neža Obid, Bodrež 20/a in Nejc Rutar, Modrej 59. Nika Kikelj, Ponikve in Urban Maver, Most na Soči 116 Ana Gerbec, Kal nad Kanalom in Darjan Lipušček, Kanalski Lom 5 V večnost se je preselilo: Župnija Most na Soči - 11 (13) faranov; 5 (4) moški in 6 (9) žensk: Marija Kenda (roj. 1929), Most 13, Maksimilijan Muznik (roj. 1955), Tolmin, Marta Kranjc (roj. 1951), Most 24/c, Ivan Gregorčič (roj. 1933), Modrejce 30, Pavla Kofol (roj. 1929), Bača 58, Marjeta Kovačič (roj. 1934), Postaja 13/a, Odilija Šuligoj (roj. 1930), Modrej 23, Ciril Žniderčič (roj. 1932), Postaja 15, Jožef Obid (roj. 1955), Most 52, Bruno Šorli (roj. 1934), Bača 2/a in Verena Rutar (roj. 1924), Bača 46. Poleg teh so bili še 4 (3) civilni pogrebi (Oskar Baloh, Ljubomir Blagojević, Meho Domazet in Saša Vuga). Župnija Lom - 4 (0) farani; 2 (0) žensk in 2 (0) moških: Marija Skrt (roj. 1931), Tolminski Lom 20/a, Angela Pavšič (roj. 1922), Kanalski Lom 56, Drago Levpušček (roj. 1928), Kanal in Alojz Gorjup (roj. 1932), Kanalski Lom 44. Civilnih pogrebov ni bilo (0). Blagoslovljeno leto Gospodovo 2017! Slavko Obed, župnik   Statistika v pdf obliki.http://zupnija-most-na-soci.rkc.si/index.php/content/display/94