Oznanila župnije Most na Soči, od 11. do 18. marca 2018 4. postna nedelja 11. marec 2018         Teden B↓ Lom 9:00 + Evgen Kovačič, Kan. Lom; + Milan, ++ starši Štrukelj; spoved ob 8.30 Podmelec 11:00 + Pavla Brežan, Klavže 5 Most na Soči 11:00 + Bruna Oblak in ++ starši Grahovo 15:00 + Vladimira Lesjak, Grahovo 68; spoved ob 14.30 Dolenja Trebuša 15:00 ++ Vončina in Sedej, Dol. Trebuša. 62/a; spoved ob 14.30 Idrija pri Bači 17:00 + Vida Leban, Idrija pri Bači 43/b; spoved ob 16.30 Roče 17:00 za župnije; spoved ob 16.30 ponedeljek, 12.3. Inocent I., papež Most na Soči 18:00 + Jože Mauer + Danilo Mervič, Most 10 torek, 13.3. Leander Seviljski, menih in škof Roče 18:00 + Franc Rijavec, Roče 1/a Kneža 17:00 v čast Božjemu usmiljenju sreda, 14.3. Matilda, kraljica Dolenja Trebuša 17:00 + Cecilija Hvala Rigo, Gorenja Trebuša 23; 30. dan Idrija pri Bači 18:00 v čast Svetemu Duhu, Idrija pri Bači 29 četrtek, 15.3. Ludovila de Marillac, redovnica Drugje: po namenu + petek, 16.3. Hilarij Oglejski, škof Grahovo 17:00 ++ Gomilarjevi, Koritnica 23 Most na Soči 18:00 ++ starši Hrast in Kavčič; na začetku maše križev pot sobota, 17.3. Patrik (Patricij), škof in misijonar Gorenja Trebuša 15:00 + Ivana Ličer G.T. 16 in Hema Makuc, G.T. 47; osmi dan Dolenja Trebuša 17:00 + Rajko Lipušček, Dolenja Trebuša 40 Podmelec 17:00 ++ starši Kokošar, Podmelec 21 5. postna, tiha nedelja papeška nedelja 18. marec 2018   Teden C↓ Roče 8:00 + Stanislav Pavšič, Slap 32 Grahovo 9:00 + Rozina Gatej, Koritnica 13 Idrija pri Bači 9:30 + Tereza Leban, Idrija pri Bači 68 Lom 11:00 + Ljudmila in Feliks Štrukelj, T. Lom 28; ++ Skrt, T. Lom 20/a Most na Soči 11:00 za župnije; + Franc Gabršček Postne vaje in akcije: Karitas otroci zbirajo za družino Filipović iz Bosne; 40 dni brez alkohola; pridi.com: post = veselje; iskreni.net: zbližajte se z možem/ženo. Območna Karitas: srečanje bo v torek ob 17:00 v Tolminu. Starši prvoobhajancev imajo srečanje v sredo ob 18:00. Vsebina je pomembna, če je možno, vabim na srečanje oba starša! Seminar z naslovom: »Poglobitev vere«: nadaljevanje ta torek ob 18:45 v Tolminu. Most na Soči: za srede zjutraj nimamo mašnih namenov. Se priporočamo! Križev pot: vse postne nedelje bo ob 14:30 križev pot na Mengore. Sodelovanje otrok pri križevemu potu ob petkih na Mostu: 16.3.: 1., 2. in 3. r.; 23.3.: kdor ni mogel prej. Križev pot molimo ob 18:00 kot pripravo na mašo, pri kateri tudi sodelujemo. Filmski večer za za ministrante bo v petek, 16.3. ob 19:00 v župnišču na Mostu. Vabljeni! Spoved - Most na Soči: petek, 16.3. od 17:00-17.50 in petek, 23.3. od 17:00-19:00 (domača spovednika); cvetna nedelja 25.3. od 10:00 do 12:00 (spovedniki od drugje). Pevska vaja za združene zbore v pripravi na velikonočno vigilijo bo v sredo 21.3. ob 19.30. Teden družine začnemo prihodnjo nedeljo. Naslov: Moški in ženska, ki se ljubita! To je Božja mojstrovina! Zakonci že sedaj vabljeni, da v tem tednu načrtujete 20 minut skupnega časa vsak dan. Bodita tudi vidva vsak dan vedno bolj Božja mojstrovina! Župnijski list (pdf oblika)http://zupnija-most-na-soci.rkc.si/index.php/content/display/52