Oznanila župnije Most na Soči od 16. do 25. decembra 2018 3. adventna nedelja 16. december 2018 &nbsp; Teden C&darr; Podmelec 8:00 za župnijo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;božična devetdnevnica (BD) Roče 10.30 ++ Hvala in Rutar, Slap 38&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;9:30 spoved Lom 9:30 ++ star&scaron;i in brata Branko in Zdravko Manfreda, Tolm. Lom 17a Most na Soči 11:00 + Marjan, Ciril in Irena, Drobočnik 10&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10:00 spoved Idrija pri Bači 16:00 + Lucija in Albin Selinec, Idrija pri B. 83a&nbsp; &nbsp; &nbsp;15:00 spoved 17.12., ponedeljek Janez de Matha, redovni ustanovitelj Grahovo 16:00 +&nbsp;Vladimira Lesjak, Grahovo 68 Most na Soči 18:00 +&nbsp;Ciril Žniderčič, Postaja 15&nbsp; &nbsp; &nbsp;BD +&nbsp;Ivan in Ana, Modrejce 8 (d) 18.12., torek Vunibald, opat Kneža 16:00 ++ Podorehovi, Podleskovca 13&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BD Roče 17:00 ++ sorodniki in prijatelji, Roče 24 19.12., sreda Urban V., papež Most na Soči 8:00 ++ star&scaron;i Mlakar in brat, Bača&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BD Dol. Trebu&scaron;a 17:15 + Igor in Bo&scaron;tjan, Dolenja Trebu&scaron;a 76 20.12., četrtek Vincencij Romano, duhovnik Idrija pri Bači 18:00 za zdravje, Idrija pri Bači 29 Lom 16:00 za božje varstvo in blagoslov, Tolm. Lom 8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BD ++ Danilo, sorodniki in dobrotniki, Tolminski Lom 8 (d) 21.12., petek Peter Kanizij, cerkveni učitelj Grahovo 16:00 + Zofija &Scaron;orli, Koritnica 27; osmi dan&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BD Most na Soči 18:00 v zahvalo Materi Božji&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17:00 - 19:00 spoved 23.12., sobota - kvatre Franči&scaron;ka Cabrini, redovna ustanoviteljica Roče 17:00 + Albin in Marica Rijavec, Roče 24&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BD Lom 16:00 ++ Danilo, star&scaron;i in sorodniki Pregelj, T. Lom 42 4. adventna nedelja 23. december 2018 &nbsp; Teden A&darr; Idrija pri Bači 8:00 ++ Skok, Idrija pri Bači 72 Podmelec 9:30 &nbsp;za župnijo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BD Dol. Trebu&scaron;a 9:30 + Silvestra Kofol, Stopnik 15 Grahovo 11:00 + Marija in Franc Drekonja, Grahovo 57 Most na Soči 11:00 + Stanko Dra&scaron;ček ponedeljek, 24. december 2018 &nbsp; &nbsp; prvi sveti večer Grahovo 20:00 ++ star&scaron;i Kobal, Grahovo 6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; BD Idrija pri Bači 22:00 + &Scaron;tefanija in Franc Kovačič, Idrija pri Bači 5a Lom 20:00 + &Scaron;tefan in Marija Pregelj, Kanalski Lom 36 Most na Soči 24:00 v čast Kristusovemu rojstvu za župljane Praznik Gospodovega rojstva - BOŽIČ 25. december 2018 Roče 9:00 + Mirko Rijavec Dolenja Trebu&scaron;a 9:00 ++ star&scaron;i Razpet, Dolenja Trebu&scaron;a 91 Podmelec 11:00 ++ star&scaron;i Lapanja, Temljine 2 Most na Soči 11:00 v čast sv. Duhu OZNANILA: Adventni čas je zelo kratek. Če se ne zavestno ustavimo in si vzamemo časa za bližnje in Boga, bo pri&scaron;el božič, ne da bi se pripravili. Tretja adventna nedelja nas ponovno spodbuja k pripravi. K njej gotovo spada tudi dobra sveta spoved: srečanje z usmiljenim Očetom, ki nas dviga in ozdravlja. Zbirajmo se ob adventnem vencu v molitvi, pridimo k sveti ma&scaron;i tudi med tednom. Bodimo pozorni do bližnjih - moža, žene, otroka, to bo najlep&scaron;e darilo, ki ga ne prodajajo v nobeni trgovini! Božična devetdnevnica traja od danes pa do božiča. Njen namen je prebuditi srca za res globoko pričakovanje Gospoda, ki prihaja v tvoje življenje. Posebno mesto ima tu molitev, zato si vzemimo čas zanjo - pridimo v cerkev ali jo molimo doma! Besedilo božične devetdnevnice najdete na spletni strani župnije. Svetopisemski večer bo&nbsp; torek ob 19:00 na Mostu. Lepo vabljeni! Spoved pred božičem: Most, petek 21.12. od 17:00 do 19:00. Domača duhovnika sva na razpolago za spoved ali pogovor tudi izven urnikov po dogovoru (SMS). Izkoristimo to priložnost! Mladinska pevska skupina ima vajo v petek ob 18:45. Kvatrna nedelja: nabirka 4. adventne nedelje bo za &scaron;kofijske potrebe in semeni&scaron;če. Božič: pri vseh prazničnih ma&scaron;ah bo darovanje - ofer za vzdrževanje obeh duhovnikov. Duhovniki živimo od va&scaron;ih darov in nimamo drugih dohodkov, razen darov za ma&scaron;e, ob pogrebih in drugih priložnostih. Za va&scaron;e molitve in darove se vam iz srca zahvaljujeva! Romanje z ogledom jaslic bo v pet., 28.12. Prijave preko SMS do 23.12. na: 031 682 050 (Mojca R.). Naročnino za verski tisk 2019 za Most in Lom lahko uredite ta teden po ma&scaron;i v župni&scaron;ču na Mostu pri ga. Mariji Rov&scaron;ček. Enako velja za knjige Mohorjeve zbirke. Vabljeni tudi novi naročniki za Družino, Ognji&scaron;če, Misijonska obzorja in Prijatelja! Župnijski list (pdf oblika)http://zupnija-most-na-soci.rkc.si/index.php/content/display/52<![CDATA[Božična devetdnevnica]]>