Oznanila župnije Most na Soči od 17. do 24. junija 2018 11. nedelja med letom 17. junij 2018     Teden A↓ Roče 8:00 + Marija in Ivan Volarič, Slap 35 Idrija pri Bači 9:30 ++ Hadalin in Klemenčič Podmelec 9:30 + Ivan Podoreh, Kneške Ravne 6 Grahovo 11:00 v dober namen, Grahovo 5 Most na Soči 11:00 za župnijo ponedeljek, 18.6. Gregor Janez Barbarigo, škof Most na Soči 8:00 za dar vere Grahovo 19:00 v čast Jezusovemu Srcu torek, 19.6. Nazarij, prvi koprski škof Roče 20:00 + Metko Kuštrin, Slap 37/f Podmelec 18:00 + Alojz in ++ starši Jeram, Klavže 15 sreda, 20.6. Adalbert, škof Most na Soči 8:00 + Antonija Lužnik, Bača Dolenja Trebuša 20:00 + Viktor in vsi pokojni Vončina četrtek, 21.6. Alojzij Gonzaga, redovnik Idrija pri Bači 20:00 + Milena Balog; po maši češčenje SRT - tridnevnica Gorenja Trebuša 19:00 + Hema in Ivana petek, 22.6. Janez Fisher in Tomaž More, mučenca Most na Soči 17:30 ++ Kovačič; bolniško maziljenje, 17:00 spoved Idrija pri Bači 20:00 ++ Leban, Idrija pri Bači 9/a; 19:00 spoved - tridnevnica sobota 23.6. Jožef Cafasso, redovnik Grahovo 20:00 ++ starši, Grahovo 33 Dolenja Trebuša 20:00 + Zofija in Milan Krivec, Dolenja Trebuša 16 Rojstvo Janeza Krstnika 24. junij 2018     Teden B↓ Roče 8:00 + Albert Makuc, Slap 37/i Lom 9:00 + Jožef in Lucija, Tolminski Lom 12 Podmelec 9:30 + Milojka Leban, Logaršče 40 Idrija pri Bači 11:00 za župnijo Most na Soči 11:00 + duhovnik Franc Govekar Srečanje bolnih in ostarelih bo na Mostu na Soči v petek ob 17:00. Srečanje je skupno za vsa oltarna občestva. Pol ure pred mašo priložnost za spoved in skupna molitev. Pri sveti maši bo priložnost za zakrament bolniškega maziljenja, po njej pa družabno srečanje. Lepo je, če ostarelim in bolnim priskrbimo prevoz. Dodatna pojasnila dobite pri prostovoljcih Karitas ali na telefonu 041 586 358 (Darja). Vabljeni! Tridnevnica pred praznikom sv. Janeza Krstnika na Idriji pri Bači: lepo vabljeni, da se duhovno pripravimo na nedeljski praznik. V soboto vabljeni, da tridnevnico obhajate v družinah s skupno molitvijo. V nedeljo pri maši na Mostu sodeluje pevska skupina iz župnije Sv. Marka v Kopru. Dobrodošli med nami! Oratorij o Frideriku Baragi - Eno je potrebno - bo od 9. do 13. julija na Mostu na Soči. Prijavnica je objavljena tudi na spletni strani župnije. Izpolnjeno jo do 20.6. oddajte v župnišču na Mostu. Obnova cerkve sv. Jakoba v Dolenji Trebuši: prosimo, da ta teden priskočite na pomoč da zaključimo z deli in da v petek in soboto cerkev očistimo. Priporočamo se za velikodušno pomoč domačinom iz Dolenje Trebuše, pa tudi vsem, ki ste povezani s to cerkvijo in vsem ljudem dobre volje. Svoj dar lahko prispevate na dva načina: tako, da kuverto z darom, s podatki darovalca in namenom izročite v župnišču ali v cerkvi ali z nakazilom na TRR Župnije Most na Soči, 5216 Most na Soči 14; številka računa SI56 1915 5500 9819 991, ki je odprt pri Deželni banki Slovenije. Namen plačila: »Dolenja Trebuša - obnova 2018«. Sredstva, nakazana na tak način, skrbno beležimo posebej! Bog povrni! Župnijski list (pdf oblika).  http://zupnija-most-na-soci.rkc.si/index.php/content/display/52