Cerkev sv. Mavra Pokopališka cerkev sv. Mavra     http://zupnija-most-na-soci.rkc.si/index.php/content/display/26