Pomembne informacije ob začetku veroučnega leta 2020-2021

Dragi starši in otroci!
Ko začenjamo novo šolsko in veroučno leto, bi vam radi posredovali nekaj pomembnih informacij. Veselimo se, da lahko skupaj rastemo v dobrem in odkrivamo veličino daru, ki smo ga v veri prejeli!

 1. Začnemo pri izviru - evharistiji

V tednu med 6. in 12. 9. še nimamo veroučnih srečanj v župnišču, ampak začnemo prvo srečanje ob oltarju - pri maši. Zakaj? Ker je evharistija - maša izvir vsega krščanskega življenja. Vera je odnos, ki ga živimo z Bogom, ki je Oče. Je DAR - dar večnega življenja, ki nam je podarjeno po krstu. Ni obveznost, znanje, informacija, obšolska dejavnost. Zato bomo začeli okrog oltarja - pri mizi, kjer se Jezus - Sin daje v hrano nam vsem po Besedi in Kruhu. Lepo vas vabim, da se svete maše udeležite kot družina.

Svete maše: torek, 8.9. ob 19:00 Podmelec; Sreda, 9.9. ob 19:00 Most na Soči;
Četrtek, 10.9. Idrija pri Bači in Dolenja Trebuša; sobota, 12.9. Roče in Lom.

 • Pred svetimi mašami bo priložnost za sveto spoved.
 • Vabljeni, da skupaj molimo in pojemo. Pridimo 10 minut prej, da se skupaj pripravimo.
 • Pri maši starši berete berilo, otroci pripravite prošnje.
 • Kdor ne more prejemati zakramentov (spoved, obhajilo), ali ni pripravljen, naj moli, posluša, odpre srce Svetemu Duhu, ki poišče pot do vsakega človeka, ki je odprt!

Prvo veroučno srečanje v župnišču bo v tednu po 13.9. po objavljenem urniku.

 1. Uredimo zadeve ob začetku leta

Prosimo vas, če ob začetku šolskega leta oddate v kuverti:

 1. Podpisano veroučno spričevalo (Kdor ga še ni dobil, se še ne more prijaviti v višji razred)
 2. Izpolnjeno vpisnico k župnijski katehezi (zaradi posodabljanja kontaktnih podatkov staršev)
 3. Prispevek za gradiva in stroške (razloženo na drugi strani)

Kuverto oddajte pri sveti maši, ki bo po posameznih cerkvah - oltarnih občestvih v tednu med 7. in 12. septembrom.

 1. Katehetska nedelja

Otroke in starše vabimo, da skupaj obhajamo katehetsko nedeljo s sodelovanjem pri maši: petjem, branjem, skupno molitvijo:

 • Nedelja, 6.9. ob 9:30: Idrija pri Bači
 • Nedelja, 13.9. ob 8:00 - Grahovo ob Bači; 9:30 Dolenja Trebuša
 • Sobota, 19.9. ob 19:00 Podmelec
 • Nedelja, 20.9. ob 9:00 Lom; 9:30 Roče; 11:00 Most na Soči

Vabim vse, ki pomagate oblikovati bogoslužje v oltarnih občestvih, da se skupaj dogovorite glede sodelovanja.

 

 1. Upoštevanje navodil pristojnih služb (NIJZ).

Pri veroučnih srečanjih se bomo kateheti in drugi sodelavci držali veljavnih navodil pristojnih služb, tako kot ta veljajo tudi v šoli. Prosimo, da otroci s seboj prinašajo maske, mi bomo poskrbeli za razkuževanje in zračenje učilnice. Glede zvezkov dobi vsak razred navodila od svojega kateheta na prvem srečanju v župnišču.

 1. Srečanja s starši: objavljena bodo za posamezne skupine (prvoobhajanci, birmanci, starši prvošolcev, ostali, …)
 2. Pomoč pri katehezi
 1. Naročilo Mavrice: Kdor želi prejemati revijo Mavrica preko župnije, naj to označi na prijavnici in doda prispevek. Mavrico lahko naročite tudi na dom.
 2. Slomškovo bralno priznanje: vabimo otroke, da se vključijo in berejo dobre knjige, primerne njihovi starosti!
 3. Spletna stran Slovenskega Katehetskega urada nam bo v pomoč, če bo zopet potrebno izvajati verouk na domu, na njej so tudi druge uporabne stvari: http://sku.rkc.si/
 4. Župnijska spletna stran: obvestila, vsebine, pomembne stvari v župniji: http://zupnija-most-na-soci.rkc.si/

 

PRISPEVEK ZA VEROUČNA GRADIVA IN DRUGE STROŠKE 2020-2021

Prispevek za veroučna gradiva - po razredih

 

Delovni zvezek

Učbenik - izposoja

Liturgični zvezek

SKUPAJ

Prispevek - na družino

Mavrica

 1. razred

10 €

-

3 €

13 €

 

 

 1. razred

10 €

-

3 €

13 €

 

 

 1. razred

10 €

-

3 €

13 €

 

 

 1. razred

6 €

2 €

3 €

11 €

 

 

 1. razred

6 €

2 €

3 €

11 €

 

 

 1. razred

6 €

2 €

3 €

11 €

 

 

 1. razred

6 €

2 €

3 €

11  €

 

 

 1. razred

Radi živimo fotokop 2€

Sveto pismo

3 €

5 €

 

 

 1. razred

fotokop 2€

zvezek A5 TP

Sveto pismo

3 €

5 €

 

 

 

Poleg prispevka za veroučna gradiva, vas prosimo tudi za prispevek, s katerim krijemo ogrevanje, čiščenje in druge stroške materiala. Prosimo vas za prispevek v višini 20 € na družino.

Naročnina za otroško revijo Mavrica: 39,90 €  (10 številk, Mavrični zabavnik, DARILO za nove naročnike - knjiga 5 jezikov ljubezni otrok)

V primeru finančne stiske vas prosimo, da nam to diskretno sporočite (zabeležite na prijavnici). Resnično nočemo, da bi finance bile ovira za to, da se vaš otrok vključi v župnijsko katehezo.

Če kdo lahko in želi darovati več, se zavezujemo, da bo vaš dar uporabljen smiselno in solidarno.

 

Vpisnica za 2. do 9. razred