Avtor: zumostnas Objavljeno: 25. 03. 2020

Draga dekleta, žene, matere!

 • Vaš praznik, drage matere, žene, dekleta!

Danes je praznik Gospodovega oznanjenja, na poseben način Marijin praznik, pa na poseben način tudi praznik vas vseh: nositeljice in posrednice življenja. Ne le v biološkem smislu. Tudi v duhovnem. Bogu in vam ne moremo biti nikoli dovolj hvaležni za vašo vlogo! BOG VAM OBILNO POVRNI!!! In naj vam daje moči in spoznanj, da bi jo odkrivale in živele, saj je ni mogoče izčrpati!

 • Bog po M(m)ateri rešuje človeka in človeštvo:

Torej: danes je najprej dan odrešenja nas vseh. Božji sklep po odrešitvi človeka in človeštva, je zapisan že v 1. Mojzesovi knjigi na začetku, ko svetopisemski pisatelj opisuje prvi človekov padec in Božjo odločitev, da človeka reši, saj se sam ne more (prim 1 Mz 3,15). In najbolj korenito se to odrešenje začenja ob dogodku, ko nadangel Gabrijel oznani mlademu dekletu – Mariji - da bo Mati Božjemu Sinu. Na to dejstvo, na ta vesel dogodek začetka našega odrešenja, nas spomni zvonjenje zjutraj, opoldne in zvečer. To pripoved oznanjenja tudi največkrat ponavljamo pri bogoslužjih cerkvenega leta.

 • Mi smo odrešeni, zato se tega spominjamo vsak dan in smo hvaležni:

Ta dogodek ni zgolj 'spomin' na daljni in enkraten dogodek. Prav zvonjenje nas vabi, da bi se tega »spominjali« vsak dan, večkrat na dan. Ker je osrednjega pomena za naše odrešenje.

 • Marija je podoba vsakega vernika, ne le mater in vse Cerkve:

Marija je namreč podoba vsakega vernika in vse Cerkve. Kar se je zgodilo Njej, se mora zgoditi vsakemu verniku. Odvisno je, kako gledamo na Marijo kot na vernico, ali kot na najpomembnejšo osebnost sveta, kot na uresničitev obljube, kot na idealno žensko in mater, ali le kot na Mater Božjega Sina, itd. Pomembno je naslednje:

 • Bog se po Mariji najbolj osebno srečuje z vsakim človekom:

Gospodovo oznanjenje je najpopolnejši izraz, kako se lahko človek postavi na stran Boga. To je srečanje, ki ga je Bog iskal vso večnost. Je neke vrste 'poroka z najbolj ljubljeno osebo', nagrada za človekov trud in željo, da bi prišel do odrešenja.

 • Najbolj se odrešenja veselijo vsa nebesa:

Ne moremo si predstavljati, kolikšno je Božje veselje, ko Bog lahko reče Mariji: »Veseli se, milosti polna!« Po številnih dramah Bog (Ženin) končno najde nevesto svojega Srca (Marijo). Božja ponudba odrešenja človeštva končno naleti na roke, predvsem pa srce, ki Ga popolnoma sprejme. V tem, kar sprejme Marija, pa vidimo velike roke sveta, človeštva, s tem pa vsakega človeka, ki se stegujejo za Odrešenikom, ker se ne morejo drugače rešit vezi greha, zla in smrti. V Mariji in po Mariji je Bog, ki je Ljubezen, ljubljen. Našel je 'dom', kamor se bo lahko naselil in tako 'hiša' nobenega človeka ne bo več pusta in temna, pač pa 'razsvetljena' in 'ljubljena', ker vanjo 'vstopa Ljubezen in Luč, Resnica in Življenje'.

 • Torej: Veseli se tudi ti, dekle, ženska, žena in mati!!! In vsak Božji otrok!:

V Mariji in po Mariji je tvoje življenje in pomen tega povsem novo. Ne daješ zgolj biološkega življenja. Tudi ni v tebi samo pogojev, da otroku(om) pomagaš zgolj rasti, se šolati, vzgajati za neke vrednote, mu omogočiti samostojnost in ga prepustiti njegovemu/njenemu samostojnemu življenju,… Je veliko več!

 • Materinstvo (očetovstvo) je dar Svete Trojice, ne zasluga:

Po Mariji je že ob spočetju na delu Božji Duh, ki podeli ne samo biološko, pač pa tudi večno življenje. Pri krstu po Mariji tudi vidva z možem dovolita, da v otrokovo življenje vstopi Sveti Duh, ki ga ne le očisti vsakega madeža, ampak mu zastonjsko podari tudi vse darove, sposobnosti in moč, ki je po Božji volji pomembna in potrebna prav za konkretnega človeka. Kot Marija, ga tudi ti, vidva spremljata, dajeta zgled, molitveno podporo, vzgajata, varujeta, sta dostikrat tiha in skrita podpora v ozadju,… vse z namenom, da se v otroku in po otroku krepijo in uresničujejo Božji darovi, ki jih je ob začetku življenja prejel kakor 'seme na pripravljeno zemljo'. Skozi njegovo življenje pa bo 'rojeval sad'.

 • Tudi otroci, sadovi vajine ljubezni so dar, poklicani k izpolnjevanju Božje, ne vajine volje (Marija in Jožef sta največji zgled, kako živeti in vzgajati):

Kakor Marija in Jožef, se tudi ti, vidva učita in spopolnjujeta vse življenje tudi ob otrocih, ki so enkraten dar, ne lastnina. Zato naj bi bili v življenju poslušni Božji volji, ne volji staršev, kot je dvanajstletni Jezus to povedal svojim zemeljskim staršem: »Mar nista vedela, da moram biti v tem, kar je mojega Očeta!«

Marija daje tudi zgled, kako biti kot mati 'navzoča'  pri otrokovi izbiri in odločanju za življenjskega sopotnika in ustvarjanju nove družine, ki ji le Bog lahko da pravo trdnost, jo posvečuje in poživlja z močjo Duha, ki je kot 'novo vino na svatbi' (srečaj se z Njeno vlogo na svatbi v Kani Galilejski).

 • Biti opora in kažipot otrokom v lepih in težkih trenutkih:

Mati Marija tudi edina in najbolj dojema pomen trpljenja svojega Sina in tudi tebi kaže smer in zgled, kako biti 'navzoča' ob trpljenju tvojega otroka predvsem z darovanjem svojega in njegovega trpljenja za vrednote odrešenja. Tudi ti nisi samo mati, ampak tudi soodrešiteljica!

 • Bodite sodelavci in sodelavke Svetega Duha:

In še: Marija skupaj z apostoli prosi za Svetega Duha z novo rojstvo Cerkve (priprava na Binkošti). Tudi tvoja vloga je, da prosiš Svetega Duha za mladi rod in prihodnje rodove.

 • Duhovno materinstvo:

Tudi tiste, ki nimate svojih otrok, ste lahko duhovne matere. Materinstvo ni zaprtost vase in v svojo vlogo, ali zgolj za potrebe svoje družine. Materinstvo je pravzaprav srce, ki se razdaja na različne in iznajdljive načine ob vodstvu in moči Božjega Duha, po Marijinem zgledu in priprošnji!

 • HVALA VAM MATERE!

Zato bodite danes deležne iskrene zahvale, pa tudi spodbude k posnemanju vloge naše skupne Matere Marije! Danes izročite svoje materinstvo (sedanje, bodoče ali preteklo) v vsej neizmerni vrednosti po Materi Mariji nebeškemu Očetu! NAJ VAS BLAGOSLAVLJA, ODPUŠČA MOREBITNE NAPAKE, DAJE RAST VSEMU DOBREMU IN VAS, TER VAŠE DRUŽINE VARUJE! AMEN!

Niko